Fysiotherapie Huigen & Pruntel

Netwerken

SchouderNetwerk Twente

In Nederland ontstaan steeds meer fysiotherapeutische regionale schoudernetwerken (SNen). Deze ontwikkeling impliceert dat er behoefte is aan georganiseerde en gespecialiseerde zorg omtrent schouderklachten. Deze behoefte wordt door fysiotherapeuten vorm gegeven door het verenigen in regionale groepen die zich door regelmatige scholing “specialiseren” op het gebied van schouderrevalidatie. Samenwerking met regionale verwijzers leidt op deze manier tot verbetering van de zorg voor patiënten met schouderklachten.

Peter Coppens & Tom Pruntel zijn aangesloten bij het SchouderNetwerk Twente. Met de specialisatie als Master Manueel Therapeut, Echografie en Dry Needling vormt het de ideale combinatie voor de behandeling van uw schouderklacht.

RugNetwerk Twente

Het RNT is een netwerk van in Twente en in de Achterhoek werkzame fysiotherapeuten die als gezamenlijk doel hebben het (beter) positioneren en profileren van fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met klachten en aandoeningen van de wervelkolom.

In de moderne gezondheidszorg is sprake van nieuwe samenwerkingsverbanden waarin fysiotherapeuten een relevante rol willen spelen. Het netwerk fungeert als een organisatie die fysiotherapeuten helpt die nieuwe rol op te pakken en uit te voeren. Dat betekent dat fysiotherapeuten de kwaliteit van hun handelen transparanter, eenduidiger, efficiënter en effectiever dienen te maken. Het RNT probeert in dat proces een positieve bijdrage te leveren.

Peter Coppens, Rick Huigen & Tom Pruntel zijn opgeleid tot Master Manueel Therapeut.

Echo Netwerk Twente

Echo Netwerk Twente (ENT) is een netwerk van fysiotherapeuten-echografisten, gelokaliseerd in Twente. Alle deelnemende praktijken in Twente die echografie uitvoeren en deelnemen aan dit netwerk voldoen aan onderling overlegde criteria voor het maken en beoordelen van kwalitatief hoogwaardige echografie. Er vinden door Echo Netwerk Twente (ENT) regelmatig bijeenkomsten plaats om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken.

Peter Coppens & Mathijs Pieper zijn aangesloten bij het Echo Netwerk Twente.

Fysiocollectief Enschede

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren hebben een aantal fysiotherapiepraktijken in Enschede de handen ineen geslagen. Binnen het “FysioCollectief Enschede” proberen wij, door het maken van afspraken en regelmatig overleg, de fysiotherapeutische zorg in onze stad beter te coördineren en waar nodig te perfectioneren.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma, Covid en hartaandoeningen in Nederland.

Chronisch ZorgNet werd ruim tien jaar geleden opgericht voor patiënten met ‘etalagebenen’, ofwel perifeer arterieel vaatlijden onder de naam ClaudicatioNet. Chronisch ZorgNet bouwt die bewezen succesvolle aanpak in kwaliteit én kosten nu verder uit naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, te beginnen met de behandeling van hartpatiënten en patiënten met COPD.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

Esther Jacobs-Zomer is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.

Podo Services

Bij Podo Services kunt u terecht voor podotherapie, orthopedische voorzieningen (zoals schoenen) en pedicurebehandelingen. Fysiotherapie Huigen & Pruntel werkt nauw samen met Podo Services.

Contact Podo Services:
Telefoon: 085-8885793
Whatsapp: 06-43403707
Email: info@podoservices.nl